Válka na Ukrajině a západní pokrytectví

Přinášíme úvahu nad aktuální ruskou agresí na Ukrajině.

Velmoci dělají imperiální politiku. Porušují lidská práva, nerespektují mezinárodní dohody, využívají své síly na úkor slabších. Proto se jako anarchisté stavíme proti systému státu a kapitalismu a (nejen) proti těmto formám útlaku bojujeme. Králové a prezidenti musí skončit na smetišti dějin, dokud se to nestane, útlak bude pokračovat.

Úsměvné však je, když se západní státy sdružené v NATO začnou pohoršovat nad kroky Ruska, které si v ničem nezadají s kroky „demokratických zemí“. Že Rusko uznalo separatistický stát? A co   Kosovo, které uznaly západní státy v době, kdy se moci chopili teroristé z UCK? Že Rusko okupuje cizí území? A co Golanské výšiny, které Izrael po Šestidenní válce ukradl Sýrii? Přestože tento krok odporuje mezinárodnímu právu a anexi odsoudila jak OSN, EU, či Amnesty International, v roce 2019 tuto anexi uznaly USA. Že Putin lže, aby ospravedlnil válku? A co válka v Perském zálivu, kterou si Amerika ospravedlnila hoaxem o tom, že v Iráku odpojují kojence z inkubátorů? Co zničený Irák a Afghánistán a neexistující zbraně hromadného ničení?

Vladimir Putin je zkrátka stejná svině jako Donald Trump, George Bush, Jair Bolsonaro, Angela Merkelová či Volodymyr Zelenskyj. Všichni jsou to lidé, kteří mají stejné třídní zájmy – udržet si politickou moc a zachovat status quo. Vladimir Putin to ví – a proto nemá nejmenší motivaci hrát si na slušňáka. Smutné je, že oběťmi půtek mezi vládnoucími mohou být nakonec jen ovládaní – a to v podobě válečných obětí. Zastavíme včas ty, kteří se nás snaží poštvat proti sobě?

Pryč s Putinem, pryč s NATO!

No war, but the class war!

This entry was posted in Teorie, Ze světa. Bookmark the permalink.