Ostrava: Anarchisté proti válce

Několik ostravských anarchistů a anarchistek se v pátek 25. února sešlo před místní radnicí, aby vyjádřili protest proti válce na Ukrajině. Na akci se podílela OAF. Přinášíme stručný report.

Několik aktivistů vyjádřilo prostřednictvím bannerů a piketů protest proti invazi ruské armády na Ukrajinu a zdůraznili nutnost boje proti všem formám útlaku, zejména prostřednictvím piketu “za svět bez válek, bez agrese, za svět bez pánů, bez otroků“. Transparent “mír pro Ukrajinu a pro svět” byl poté vyvěšen nad rušnou silnicí.

Anarchisté vyzývají všechny, aby proti válce bojovali všemi prostředky. Solidarita neprivilegovaných je nejsilnější zbraní, kterou proti válkám mocných máme. Zároveň je třeba konfrontovat ty, kteří otevřeně vyjadřují podporu fašistické politice Vladimira Putina.

Kvalitní analýzu situace na Ukrajině z anarchistického úhlu pohledu přináší Anarchistická federace.

This entry was posted in Z domova. Bookmark the permalink.