Klimatický aktivismus jako součást psychoterapie?

Přinášíme zamyšlení od anarchisty Tomáš Lubora, které se týká klimatického aktivismu a jeho limitů. Nemusíme souhlasit se všemi závěry tohoto textu, to však úvaze neubírá na podnětnosti.

Na internetu se objevila zpráva o tom, že podle britských psychologů se díky klimatickému aktivismu zlepšil psychický stav mladých lidí. Je třeba si však položit otázku jako moc je toto tvrzení platné, a zejména zda tímto způsobem můžeme psychické zdraví podpořit dlouhodobě.

Klimatická úzkost je přirozenou reakcí na existenční ohrožení a právě aktivismus ji pomáhá překonávat,“ píše se v závěru studií. Jenže buďme k sobě upřímní. Klimatický aktivismus v pojetí mnoha lidí znamená upnout se k iluzorním představám a nerealistickým cílům. To, co z krátkodobého hlediska může působit uvolnění a zahnání úzkosti, z dlouhodobého přispívá k prohloubení
frustrace a beznaděje. Protože pokud jdeme po cestě, o které si myslíme, že vede k cíli, ale ona se pak ukazuje být slepou ulicí, těžko si lze zachovat radost v momentě, kdy nám to dojde. Continue reading

Posted in Teorie | Comments Off on Klimatický aktivismus jako součást psychoterapie?

Nestačí mít pravdu a dobrou vizi, ale i vhodnou strategii

Rozhovor s kolektivem Iniciativa pracujících nejen o inspiraci, plánech do budoucna, ale i způsobech, jak před blížící se ekonomickou krizí oslovit širší veřejnost.

Mohli byste IP představit? Jaký byl impuls pro její založení, jakéjsou krátkodobé a dlouhodobé cíle?

Chceme vytvořit komunikační síť, ve které by se zaměstnanci z celé republiky vzájemně informovali o situaci na svých pracovištích a na základě toho si různými formami pomáhali, například společně koordinovali protestní akce. Vidíme, že mnoho lidí je na pracovištích systematicky šikanováno, odbory jim však buď nejsou k dispozici, nebo jim nejsou schopny pomoci. I proto vzniká naše iniciativa, která chcetento neblahý stav ukončit. Výraznou inspirací je pro násanarchosyndikalistický odborový svaz CNT. Nechceme být ideologicky rigidní a nové zájemce přehnaně kádrovat, je ale pro nás důležité, aby se členové shodli na zásadách jako je nehierarchičnost, samospráva,přímá demokracie, rovnost či solidarita. Nechceme být propojeni sežádnou politickou stranou, neodmítáme však jednotlivce, kteří zastávají stejné ideály.

Současně se chceme do budoucna věnovat také nezaměstnaným, pracujícím studentům a dalším ohroženým skupinám, které už vůbec nemají zastoupení prostřednictvím odborů. Continue reading

Posted in Rozhovory, Z domova | Comments Off on Nestačí mít pravdu a dobrou vizi, ale i vhodnou strategii

První máj bez oslav

I když nejsme letos v ulicích, anarchistické kořeny Prvního máje je potřeba si připomínat i nyní. Text převzat z webu AF.

Je První máj – Svátek práce – den, kdy si připomínáme boj chicagských dělníků za osmihodinovou pracovní dobu. Chicagští dělníci byli za své názory a požadavky pronásledováni represivními silami a někteří dokonce v souladu s přáním tehdejší vládnoucí třídy popraveni. Není divu, vždyť se této třídě postavili s požadavkem na zmírnění vykořisťování. A mnozí z nich se dokonce netajili ani svými anarchistickými postoji, které hlásaly konečný zánik sociální nespravedlnosti a útlaku. Zapsali se nesmazatelně do dějin dělnického hnutí. Continue reading

Posted in Historie, Z domova | Comments Off on První máj bez oslav

Pavlos Fyssas by letos v dubnu oslavil 41

V Řecku si připomínají výročí narození rappera a antifašisty Pavlose Fyssase (známého jako Killah P.), který byl v roce 2013 zavražděn neonacisty.

O události u nás tehdy podrobně informovala Antifašistická akce. Na svých stránkách potvrdila, že šlo skutečně o organizovanou vraždu: „Podle prvních informací skupina 20—25 neonacistů napadla Pavlose a jeho tři přátele krátce po půlnoci ve středu 18. září v kavárně v Amfiali na předměstí Athén. Pavlos a jeho přátelé před útočníky unikli na ulici, kde jim cestu zablokovalo auto dalšího z útočníků. Z auta vystoupil muž, který Pavlose bodnul do hrudníku a do břicha a následně utekl s ostatními neonacisty.“

Následovala bouřlivá reakce, kdy se v centrech několika měst shromáždily tisíce lidí. Následné demonstrace pak přerostly ve střety s policí. O událostech u nás dokonce informovala i oficiální média. Continue reading

Posted in Historie, Ze světa | Comments Off on Pavlos Fyssas by letos v dubnu oslavil 41

Politika v éře zábavy

Zajdete si raději na demonstraci nebo na punkový koncert? Úvaha tentokrát o vztahu zábavy a politiky obšlehnutá z již zaniklého anarchofeministického časopisu Blody Mary.

A: Půjdeš zítra na tu antifašistickou demonstraci?

B: A bude tam nějakej soundsystém?

Ano, je to tak. Tenhle rozhovor se opravdu odehrál. V kostce popisuje fenomén zezábavňování politiky, který – zdá se – je den ode dne silnější. Dnes už není možné dělat čistě “politickou” akci bez zábavných prvků. Časy klasických demonstrací, kde se lidé sešli, přečetl se projev a pak to snad ještě pokračovalo pochodem, jsou už nenávratně pryč. Dnes bude mít demonstrace před velvyslanectvím za propuštění politických aktivistů či aktivistek jen mizivou účast – pokud ovšem kromě poněkud nudné politiky nebude mít v programu také koncert či sound systém, performance, stánky s občerstvením a horolezeckou stěnu. Continue reading

Posted in Teorie | Comments Off on Politika v éře zábavy

Z naší pošty: Srandista Petr Cibulka

Politici, kteří usilují o hlasy voličů, jsou schopni občas vymyslet opravdu bizarnosti. Jedním z nich je i známý konspirátor a lovec ruských fízlů Petr Cibulka, který se nás rozhodl masivně spamovat svými brutálně investigativními články.

Nechápeme sice, proč člověk, který se odkazuje na neonacistické (White Media, Délský potápěč) či proruské (Parlamentní listy) weby, píše zrovna nám, ale budiž. Když jsme se však dozvěděli, že Cibulka je vlastně disident, kterému ruská GRU neváhá ihned zcenzurovat každý žblept na youtubku, začali jsme v tom mít trochu guláš. Otírat si boty o Putina je přece stejně in, jako chodit do mekáče, kvůli tomu má být člověk za hrdinu? Napsali jsme mu tedy mírně rozhořčený e-mail: Continue reading

Posted in Z domova | Comments Off on Z naší pošty: Srandista Petr Cibulka

Vznikla Iniciativa pracujících

Aktivisté okolo Severočeské anarchistické federace dali impuls ke vzniku nového syndikalistického svazu. Bude se po zániku ORA-S psát nová kapitola syndikalismu v Česku?

Začátkem dubna se ve veřejném prostoru objevilo úvodní prohlášení nového svazu Iniciativa pracujících (IP), které poměrně trefně popisuje současnou situaci i predikuje budoucí vývoj: „Čekají nás špatné časy! Již nyní se utlumuje výroba. Podniky posílají stovky zaměstnanců na buď 60 – 80 % platu domů nebo hůře, na neplacené volno, případně jsou pracovníci odbyti tím, že si mají dovybrat dovolenou. Podnikatelé již dopředu straší propouštěním a utlumováním výroby. Přestože mají na svých soukromých účtech stamilionové částky, nehodlají do svých rezerv sáhnout. Raději sáhnou do našich peněženek a našich mezd. Máme to být opět my, pracující lidé, kdo má platit za krizi. Avšak v době prosperity se s námi o své zisky nedělí!“ Continue reading

Posted in Z domova | Comments Off on Vznikla Iniciativa pracujících

Až koronavirus ustoupí, nahromaděná úzkost zůstane

Anarchista Lukáš Borl nám zaslal úvahu na aktuální téma globální pandemie. Přetiskujeme v plném znění a přejeme jemu i dalším soudruhům a soudružkám pevné zdraví.

Coronavirus (Covid-19) je zdravotní problém, se kterým se nakládá
způsobem, který vytváří další zdravotní problémy. Tak by se dalo
jednoduše vyjádřit, co se nyní děje. Možnost nákazy a dopadů na zdraví
jsou reálné, ale způsob, jakým se o tom informuje, vede k neméně závažným
zdravotním problémům psychické a psychosomatické povahy. Lidé jsou
strašeni víc, než je nutné, což přispívá k úzkostem a celkové mentální
nepohodě.

Jak poznamenává psychoterapeut Adam Suchý, „Strach je přirozená emoce.
Pokud ale vychází z představ o domnělém nebezpečí, stává se z něj
úzkost, kterou je třeba vyřešit. Nahromaděná úzkost totiž narušuje Continue reading

Posted in Teorie | Comments Off on Až koronavirus ustoupí, nahromaděná úzkost zůstane

FNB Ostrava k pandemii koronaviru

Anarchisté a anarchistky z Food Not Bombs Ostrava ani v těchto těžkých chvílích nepřerušují svou činnost. Přetiskujeme text jejich prohlášení z 15. března.

Solidarita je silnější, než strach.

Přestože si uvědomujeme závažnost situace, hodláme pokračovat v naší činnosti a rozdávat jídlo všem potřebným bez rozdílu. Vyhlášený stav nouze dopadne nejhůře na lidi bez domova, nebo ty, nacházející se ve špatné finanční či sociální situaci. Tito lidé často nemají prostředky, aby se mohli zásobit potravinami nebo nemají tyto zásoby kde skladovat. Nehodláme rezignovat na pomoc nejslabším. Odmítáme nečinně přihlížet tomu, jak jsou nejzranitelnější vrstvy naší společnosti nechány napospas. Continue reading

Posted in Z domova | Comments Off on FNB Ostrava k pandemii koronaviru

Koronavirus: Svět zachvátila vlna solidarity

Zatímco jsme od dětství indoktrinováni myšlenkou, že v době kolapsu, pandemie či nouzového stavu se v lidech probudí „přirozená povaha“ a začne rabování, nepokoje a vzájemný boj o přežití, lekce z koronaviru nám ukazuje, že je to přesně naopak.

Není to vláda, kdo skutečně efektivně řeší dopady virové pandemie na naši společnost. Ta maximálně vydá to či ono nařízení. Jsou to samotní lidé, kteří spontánně a zdola vytvářejí paralelní organizační struktury, které nahrazují ty státní.

Pro příklad nemusíme chodit daleko. Vláda nezvládla distribuci ochranných roušek, a tak běžní lidé začali roušky solidárně vyrábět těm, kteří je potřebují. Vláda není schopna zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb pro seniory, na což reagovali běžní lidé spontánní kampaní skrze sociální sítě, kdy lidem bezplatně nabízí nákup, hlídání dětí či venčení domácích mazlíčků. Zdravotní personál kolabuje vyčerpáním, lidé po celé Evropě je solidárně podporují symbolickým děkovným potleskem. V Itálii, kde je karanténa absolutní, lidé komunikují skrze balkóny prostřednictvím hudby a zpěvu. Continue reading

Posted in Teorie, Z domova, Ze světa | Comments Off on Koronavirus: Svět zachvátila vlna solidarity