Vznikla Iniciativa pracujících

Aktivisté okolo Severočeské anarchistické federace dali impuls ke vzniku nového syndikalistického svazu. Bude se po zániku ORA-S psát nová kapitola syndikalismu v Česku?

Začátkem dubna se ve veřejném prostoru objevilo úvodní prohlášení nového svazu Iniciativa pracujících (IP), které poměrně trefně popisuje současnou situaci i predikuje budoucí vývoj: „Čekají nás špatné časy! Již nyní se utlumuje výroba. Podniky posílají stovky zaměstnanců na buď 60 – 80 % platu domů nebo hůře, na neplacené volno, případně jsou pracovníci odbyti tím, že si mají dovybrat dovolenou. Podnikatelé již dopředu straší propouštěním a utlumováním výroby. Přestože mají na svých soukromých účtech stamilionové částky, nehodlají do svých rezerv sáhnout. Raději sáhnou do našich peněženek a našich mezd. Máme to být opět my, pracující lidé, kdo má platit za krizi. Avšak v době prosperity se s námi o své zisky nedělí!“

Je pravdou, že od roku 2008, kdy vypukla ekonomická krize, se pracující příliš nepoučili a v době nízké nezaměstnanosti se nijak nepřipravují na krizi, která je již na obzoru. Někteří si možná naivně myslí, že když byli během období růstu k šéfům loajální, v době recese se jim šéfové odmění a nepropustí je. Tito lidé ale zjevně nepochopili princip třídní společnosti. Manévrovací prostor jsme měli poslední dva roky, teď budeme pracovat s tím, co jsme si vybojovali.

IP již na svých webových stránkách začala s publikační činností, za zmínku určitě stojí článek o historii anarchosyndikalismu v Česku či o historii polského svazu Inicjatywa Pracownicza, který je pro IP velkou inspirací a s IP úzce spolupracuje.

Jak můžeme pomoct my, anarchisté a anarchistky? Třeba založit lokální kontakt či jen propagovat IP pomocí letáků či plakátů. Důležité je vytvořit infrastrukturu odporu, která bude připravena ve chvíli, kdy začnou škrty, propouštění a krácení či zmrazování mezd. Jak se již můžeme přesvědčit nyní, pandemie koronaviru je pro některé šéfy vítanou záminkou k útoku na naše sociální práva.

This entry was posted in Z domova. Bookmark the permalink.