Začíná Mezinárodní týden solidarity s anarchistickými vězni

Zítra začíná již sedmý mezinárodní týden solidarity s anarchistickými vězni. Stejně jako loni, i letos se můžete aktivně zúčastnit, ať již formou přímých akcí, přednášek, besed, koncertů či dopisováním s vězněnými. Přetiskujeme další informace z webu Anarchist black cross.

Blížíme se k 7. Mezinárodnímu týdnu solidarity s anarchistickými vězni. Už 6 let vás vyzýváme, abyste projevili solidaritu s našimi soudruhy a soudružkami po celém světě. Soudy v Itálii, Francii, Německu, Rusku a mnoha dalších místech posílají další anarchistky a anarchisty do soukolí vězeňského systému. Je povinností nás všech, kteří zůstávají mimo věznice, pomáhat vězněným během výkonu jejich trestů a v udržování jejich vědomí, že ve svém boji nejsou sami.

Zřejmě některé tyto lidi osobně neznáte. Možná nemluvíte jejich jazykem a pravděpodobně se s nimi nikdy nesetkáte. Ale prostřednictvím svých akcí jim můžete dokázat, jak jsou pro tento svět důležití. Více než vězeňská stráž a soudci. Více než prezidenti a králové. Takže ať vaše solidarita proudí stěnami věznic a bojujte, dokud nebudou všichni svobodní!

Rádi zveřejníme vaše příběhy o akcích a událostech. Takže je pošlete na tillallarefree@riseup.net

Na konci týdne provedeme shrnutí těchto událostí.

Další informace na webu solidarity.international

This entry was posted in Z domova, Ze světa. Bookmark the permalink.