Policejní represe vůči Food not bombs Ostrava

Zveřejňujeme znepokojující informace o policejním pronásledování ostravské skupiny Food not bombs, která se stala trnem v oku zdejším úřadům. Události ze 7. července popisuje kolektiv FNB na svých facebookových stránkách.

Dnes bylo celkem zajímavé resp. stresující rozdávání. Jakmile jsme přijížděli na nádraží, tak jsme uviděli tři auta městské policie. Dá se říci, že fízlácký doprovod je našim „věrným“ společníkem již pár měsíců, ale většinou si hledí svého a nebrání nám v rozdávání jídla.

Dnešek byl však výjimkou – jak je vidno podle fotky. Vše začlo minulou neděli, kdy za námi přišla paní z radnice, která se představila jako Plecháčková. Prý je „tajemníkem vítkovické radnice“. Chtěla se s námi domluvit na povolení, abychom tuto iniciativu mohli provozovat i nadále, jen pod patronací majitele pozemku a zároveň i radnice. Řekli jsme, že jsme pracující a že máme sotva čas na to ve svém vlastním čase rozdávat každou neděli, natož ještě k tomu chodit na nějakou radnici.

Ta stejná ženská si dnes zavolala na posilu měšťáky, kteří nám obklíčili auto. Bylo jich asi deset v čele s Vladimírou Plecháčkovou. Ani nás v klidu nenechali rozdat jídlo a ke konci se už s námi začali dohadovat o tom, že místní lidé si stěžují a že bychom měli mít potravinářské průkazy a hlavně to povolení. Nikdo z nich nedokázal pochopit, že nejsme žádná organizace a že rozhodně nemáme lídra. Nakonec jeden z hladovějících zavolal státní policii. Ti se v duchu „ruka ruku myje“ zastali svých kolegů a kolegyň, pozdravili se, krátce pokecali o svých osobních životech a ujmuli se ještě větší buzerace. Fízlové budou vždycky fízly a jejich úlohou vždy bude vyhrožovat násilím a „donucovacími prostředky“. Donutili nás k ukázání občanek. V duchu solidarity se ostravského FnB zastali i lidé bez domova, pořvávali na cajty, některý z nich jim přál život na ulici a přímou zkušenost s bezdomovectvím. Nebýt pohotového Miloše z Aslida, tak bychom se tam s nimi dohadovali doposud o „záboru veřejného prostranství“.

A víte, co je z toho největší fór? Ona paní Plecháčková není žádnou tajemnicí. Na radnici zastává pozici „účetní, místní poplatky“ z odboru financí, rozpočtu a školství. Takže se nebude jednat o nic jiného než o to, jak z nás vytřískat prachy.

Budeme neoblomní. Nedáme se. Budeme jezdit každou neděli, ať se jim to líbí či ne. Jídlem proti kapitalismu!

O týden později vydal kolektiv FNB Ostrava veřejné prohlášení:

V neděli 7. července 2019 bylo naše poklidné rozdávání jídla lidem bez domova a přístřeší přerušeno zásahem Městské policie společně s paní Vladimírou Plecháčkovou z obvodního úřadu Ostrava-Vítkovice. Strážníci a paní Plecháčková nám tvrdili, že pro tuto aktivitu potřebujeme mít vyřízený tzv. zábor veřejného prostranství a jsme povinni mít potravinářské průkazy. Byli jsme přinuceni k legitimaci. Opakovaně nám navíc bylo tvrzeno, že naše aktivita je nežádoucí, ba dokonce závadová. Myšlenka Jídla místo zbraní je přitom prostá – vůči sobecké individualistické dravosti a plýtvání jídlem nabízí alternativu v podobě solidarity, otevřenosti a snaze pomoci druhému bez nároků a podmínek.

Od osmdesátých let minulého století, kdy první iniciativa Food not Bombs vznikla, se k hnutí přidávají nehierarchické skupiny, které odmítají jakoukoli formální organizaci. Nemají vůdce, neboť se rozhodují kolektivně. Spojuje je snaha pomoci těm, kdo pomoc potřebují. Jídlo je rozdáváno všem bez rozdílu. Tato jasná filosofie je základním stavebním kamenem všech skupin Food not Bombs včetně té naší.

Ostravská skupina rozdává každou neděli jídlo až šesti desítkám mužů a žen na prostranství před vítkovickým nádražím. Všichni její členové a členky tak činí ve volném čase, bez nároku na honorář, bez formálního vedoucího, bez nároků a požadavků vůči lidem, kteří si pro jídlo přicházejí. Svou činností hnutí nikoho k ničemu nenutí, nikoho neohrožuje ani neobtěžuje, pro svou porci si může přijít každý, kdo chce.

Jsme přesvědčeni o tom, že jídlo je právo, nikoli privilegium, a je to právo všech, bez rozdílu. Toto právo chceme naplňovat v prostředí, které bude bezpečné nejen pro nás, nýbrž především pro lidi bez přístřeší, kteří k nám každý týden s důvěrou přicházejí.

Domníváme se, že naše aktivita neodpovídá činnosti vyžadující zábor a že nečiníme nic, co by bylo v rozporu s místní vyhláškou. Jsme odhodláni ve svém konání vytrvat a přesvědčeni o tom, že činíme správně. Vyzýváme Magistrát města Ostravy, aby nedopustil útlak občanské iniciativy a svobody. Současně tímto vyzýváme MČ Ostrava-Vítkovice, aby nekriminalizovala naši neformální solidaritu s lidmi bez přístřeší a nenálepkovala naši činnost jako nežádoucí.

Naše iniciativa situaci lidí bez domova nevytváří, pouze na ni reaguje. Nenecháme se zastrašit žádnou demonstrací síly a moci.

Odmítáme předstírat, že lidé bez domova neexistují.

Odmítáme jejich vytlačování z veřejného prostoru.

Odmítáme stigmatizaci bezdomovectví.

 

This entry was posted in Z domova. Bookmark the permalink.