Pozor na Klientské centrum v Ostravě!

Vznikl zajímavý web Šéfové pod lupou, který “slouží jako digitální obrana zaměstnanců se zkušeností s pochybnými zaměstnavateli, kteří nevyplácejí mzdy nebo jiným způsobem porušují práva či znevažují důstojnost pracujících. Záměrem je vytvořit seznam takovýchto firem s podrobným popisem jejich chování a postupů, rozdělený podle regionů a měst.”

Mezi příspěvky se objevila i ostravská firma Klientské centrum, nad jejímiž praktikami zůstává rozum stát. Přetiskujeme autentické svědectví:

***

V době ekonomické krize nám v práci srazili mzdy, takže jsem si musel najít brigádu, abych vůbec zaplatil nájem. Toho samozřejmě využívali nejrůznější „poctiví podnikatelé“, kteří si ze zoufalých lidí dělali otroky. Jedním z nich byl Jakub Bucifal, jednatel firmy Klientské centrum s.r.o. (dnes je jednatelem jeho tehdejší společník Karel Martiník), která je dodnes provozována na adrese Českobratrská 230/26 v Ostravě, kde stále okrádá a vykořisťuje pracující.

Klientské centrum mělo uzavřené smlouvy s dalšími firmami (O2, T-mobile apod.), kterým externě poskytovalo telemarketing, průzkum trhu a další telefonické služby. Zaměstnanci obvykle nabízeli klientům nové telefonní tarify a pobírali za to tehdejší minimální mzdu, což bylo okolo 60 kč za hodinu. Trik byl ale v tom, že neexistovala žádná fixní složka mzdy. Peníze za svou práci dostal zaměstnanec až tehdy, pokud vnutil klientům určitý počet telefonních tarifů týdně. Tento počet byl ale stanoven tak, že na něj většina lidí nedosáhla a spousta z nich tam prostě pracovala zadarmo.

Proč neodešli?, napadlo by asi každého. Nemohli, dohoda o provedení práce totiž obsahovala zároveň drobnou poznámku, že pokud zaměstnanec rozváže pracovní poměr dříve, než po uplynutí zkušební doby, hrozí mu finanční pokuta. To nikdo neriskoval, takže si odpracovat své tři měsíce a byl rád, že se dostal ven. Spousta zaměstnanců samozřejmě vzdorovala, argumentovala zákoníkem práce a tvrdila, že chování Klientského centra je protizákonné. Takoví pak byli vyhozeni na hodinu s tím, že firma s nimi přerušila jakékoli kontakty. V atmosféře strachu a nejistoty ale moc takových lidí nebylo.

Pro majitele firmy to je samozřejmě výnosný byznys, protože jeho mzdové náklady jsou minimální. Možná proto nepřekvapí, že si Bucifal i Martiník za ukradené peníze bydlí ve vilkách v podhůří Beskyd, zatímco mnozí jeho zaměstnanci živoří na ubytovnách.

Nenechte se proto zlákat inzeráty na pracovních serverech a na stránkách Klientského centra, které nabízejí volná místa prakticky nonstop. Jen bojkotem těchto šmejdů jim jejich špinavý byznys dokážeme zastavit.

Zdroj: http://sefovepodlupou.cz/klientske-centrum/#more-141

This entry was posted in Z domova. Bookmark the permalink.