Historický spolek Zádruha má webovky!

Zádruha, projekt iniciovaný severočeskými anarchisty a anarchistkami, kteří se rozhodli mapovat historii anarchistického hnutí v letech 1880 -1925 má své webové stránky!

Webovky jsou rozděleny do několika sekcí – historické události mapují nejdůležitější milníky anarchismu v českých zemích, v sekci životopisy se zájemci mohou pro změnu dočíst o nejvýraznějších aktivistech a aktivistkách té doby. Nechybí ani přehled kdysi fungujících spolků a organizací, stejně tak jako publikací, novin či časopisů.

Pod záštitou Zádruhy rovněž aktuálně probíhá veřejná sbírka na výstavbu Bakuninova pomníku v severočeských Hostomicích.

Spolek Zádruha rád přivítá do svých řad nové zájemce, stejně tak ale ocení i pomoc při přepisování historických textů či popularizaci anarchistických myšlenek.

Kontakt je zde.

This entry was posted in Historie, Z domova. Bookmark the permalink.