Konfrontujme společně summit G20!

Opět se blíží summit nejmocnějších světových elit, které budou za zavřenými dveřmi rozhodovat o osudech nás všech, aniž by vyslyšeli náš hlas. Přetiskujeme výzvu z webu afed.cz, která je zároveň pozvánkou na kontrademonstraci. Budou se psát v Hamburku dějiny?

#BlockG20 – colour the red zone!

Sedmého a osmého července 2017 se v Hamburku sejdou hlavy devatenácti nejbohatších a nejmocnějších států světa. Chtějí se poradit o svých krizích, o budoucnosti globálního kapitalismu. K tomu turecký autokrat Erdoğan, generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny a prezident největší kapitalistické despocie Si Ťin-pching, indický premiér Módí, zkorumpovaný brazilský prezident Temer a samozřejmě ruský „car“ Putin. Uzavřou tam novou dohodu, jak vládnout světu, kdo co dostane, jak si udržet a rozmnožit profit a moc, a především jak poraženým, kteří doplácejí na obrovské nerovnosti, zabránit, aby klepali na jejich dveře?

To není naše starost ani náš problém. Globální nespravedlnost je kořenem všech chorob tohoto světa: hladu, chudoby, klimatické katastrofy, zničeného prostředí, válek, uprchlictví. Je to jejich chaos a o něm chtějí v Hamburku jednat. Bylo nám řečeno, že se svobodný Západ musí sjednotit proti teroru islamistického chalífátu. My už se ale nenecháme dál obelhávat. Jako svobodní a rovnocenní lidé jsme nesmiřitelní nepřátelé veškerého fundamentalismu. Nám či naším jménem nelze ospravedlnit žádný teror. Když odmítáme teror fundamentalismu svaté války, zpochybňujeme také fundamentalismus kapitalistického tržního hospodářství.

Summit G20 si bere město jako rukojmí. Lidé v Hamburku mluví už jen o tom, že se jejich čtvrti mění na zóny s vysokou bezpečností. Mnozí se pak sotva dostanou domů, cestu do pekárny bude střežit odstřelovač. Účastníci summitu se zalígrují, neboť svým voličům (pokud existují) už dlouho nedůvěřují. „Svobodný svět“ se bude scházet za ostnatým drátem NATO, betonovými bloky a armádou policajtů, vojáků a dalších takzvaných bezpečnostních složek. No, pěkně děkujem! Už jen proto je pro nás a pro mnohé další jedno jisté: G20 není vítána!

Co děláme, je oprávněné

Mnozí z nás jednají v sebeobraně, aby zachránili náš svět, jiní jednají v duchu větší svobody, další z touhy po vzpouře. Takže pomocí pravidel silničního provozu by nás zastavit neměli. Kdo chce stavět zdi, kdo půlku země vsadí do vězení, kdo ruinuje města, kdo nechává utopit tisíce lidí ve Středozemním moři, ten by nás neměl poučovat o rozumu, pořádku a právu. Jen tlachají. Samé plané a lživé kecy. G20 nás nereprezentuje! Nemají žádné řešení reálných problémů našeho světa. Jejich ekonomický systém je naprosté šílenství: žádný ohled na budoucnost, přírodu a na právo všech lidí na důstojný a svobodný život. Máme přihlížet tomu, jak ničí náš svět?

Říkají nám: „G20 reprezentuje dvě třetiny lidstva.“ To je má legitimizovat. Ne! Stojí za osmdesáti procenty celkových emisí CO2. Za válkami, za obrovským uprchlictvím, za nerovností, které dohání tolik lidí k zoufalství. Projednají jen to, jaký z absurdních scénářů se prosadí: nesmlouvavý neoliberální volný trh, nebo autoritářský oligarchický kapitalismus, obojí současně, nebo prostě otevřená diktatura? Ne našim jménem! My volíme jedinou spolehlivou věc v této době velkého neklidu: všeobecné přátelství bez hranic, vzpouru sobě rovných!

Spoléháme na vzpurnou mysl a rozum srdcí. Prohlašujeme: Porušíme předpisy a červenou zónu zablokujeme. Ne vše, co děláme, je v souladu se zákony, ale vše je otevřené a viditelné pro všechny, kteří se zúčastní. Samozřejmě to s sebou nese riziko. Vzpurná neposlušnost není vyšívání. V případě, že se policie bude chovat nevyzpytatelně a násilně, nevyděsí nás to a nikdo nemusí mít strach, neboť nás budou tisíce a budeme držet při sobě. Jednáme v tradici hnutí Block G8 z Heiligendammu, Dresden Nazifrei, Castor schottern, Ende Gelände či Blockupy; událostí, v nichž bylo vždy citelné přesvědčení, síla a naděje. Dohodneme se na tom, co budeme společně na různých místech dělat, tak aby se mohl zúčastnit každý. To je naše politika přátelství během velkého shromáždění.

Celý Hamburk bude oslavou naděje

Budeme v počtu desetitisíců v ulicích v srdci Hamburku běhat, tančit, sedět, pohybovat se. Budeme se přesouvat ulicemi ve vícero skupinách jako prsty ruky, nečekaně, směle a solidárně. Budeme ze všech směrů proudit k místům konání summitu, k výstavním halám, k radnici, k budově Labské filharmonie, zkrátka k takzvané červené zóně mocných. Když nás bude chtít zastavit policie, najdeme si k našemu cíli jinou cestu. Tam, kde to bude nezbytné, překonáme zátarasy a pronikneme skrz řetězy policajtů. Budeme se bránit, abychom nebyli biti, aby nám slzný plyn nepopálil oči a nebránil nám v dýchání. Budeme vyhledávat politickou konfrontaci, ne fyzický útok. Bude nás mnoho. V tom spočívá naše ochrana. Půjdeme tak daleko, kam nás naše odvaha zavede. Zůstaneme i v noci. A bude nás slyšet. Společně se všemi, kteří zde budou, a pro všechny, kteří zde nebudou moci být.

Nebudeme s naší masovou akcí v ulicích sami. Těšíme se a jsme solidární se všemi, kteří sdílejí kritiku G20 a kteří budou spoluutvářet náš den: pouliční párty, pléna, noční kluby, zacpané silnice, blokády, všudypřítomné akce a pohyb sem a tam. Mluvíme spolu navzájem, jsme neustále otevřeni k rozmluvám a oslovujeme další. Zveme všechny, aby s námi navázali kontakt a zúčastnili se této události.

Vzájemné učení a rozmanité jednání

Náš způsob života, naše vášně a naděje můžou být rozdílné. Všichni ale opovrhujeme upínáním se ke krvi, pohlaví a rase, k národu a posvátným penězům. Jsme odboráři, učni, důchodci, studenti, zaměstnaní i nezaměstnaní, na dobrých pozicích i odrbávaní nádeníci. Jsme mladí i staří, jsme něco mezi tím. Máme děti a jsme bezdětní. Bezpodmínečně milujeme svobodu a právo milovat, koho chceme. Jsme členy hnutí a někdy i politických stran, jsme klimatičtí hipíci a vášniví stoupenci světového míru, jsme squateři a političtí povaleči, respektujeme všechny bohy a zároveň žádného, pocházíme odjinud nebo jsme byli vždy zde. Pomáháme uprchlíkům. Zastáváme přátelství mezi rovnými se vší rozmanitostí mezi námi, bojujeme za solidaritu mezi svobodnými v nadcházející skutečné demokracii. Říkáme: Zastavme summit G20, ať červená zóna hraje všemi barvami!

G20 je summit despotů, summit vládnoucích elit a jejich účetních. Už je tomu dlouho, co se na nás rozhodli uvalit výjimečný stav. My se zas rozhodli jejich rozkaz zrušit. Summit G20 obsadí město, my si ho vezmeme zpět. Zabraňme spektáklu mocných odvážným a vzdorovitým duchem mnohých! Budeme tam, kde je červená zóna.; tam, kde bychom být neměli; tam, kde jsou mocní. Na summitu G20 v Hamburku se budou psát dějiny. To je náš čas. Bude i tvůj?

 

This entry was posted in Ze světa. Bookmark the permalink.