FNB Ostrava k pandemii koronaviru

Anarchisté a anarchistky z Food Not Bombs Ostrava ani v těchto těžkých chvílích nepřerušují svou činnost. Přetiskujeme text jejich prohlášení z 15. března.

Solidarita je silnější, než strach.

Přestože si uvědomujeme závažnost situace, hodláme pokračovat v naší činnosti a rozdávat jídlo všem potřebným bez rozdílu. Vyhlášený stav nouze dopadne nejhůře na lidi bez domova, nebo ty, nacházející se ve špatné finanční či sociální situaci. Tito lidé často nemají prostředky, aby se mohli zásobit potravinami nebo nemají tyto zásoby kde skladovat. Nehodláme rezignovat na pomoc nejslabším. Odmítáme nečinně přihlížet tomu, jak jsou nejzranitelnější vrstvy naší společnosti nechány napospas. Hodláme proto pokračovat v distribuci jídla všem potřebným. Současně však během rozdávání hodláme učinit taková opatření, abychom respektovali vládní nařízení, která byla vyhlášena v rámci prevence rozšiřování viru.

Naší zbraní je solidarita.

Podepsáni:
Food not Bombs Ostrava

This entry was posted in Z domova. Bookmark the permalink.