Manifest Ostravské anarchistické federace

Kolektiv Ostravské anarchistické federace (OAF) sdružuje všechny studenty, pracující, nezaměstnané i důchodce, kteří se hlásí k myšlenkám anarchismu – to jest svobodě, rovnosti, autonomii a solidaritě.

Impulzem pro vznik OAF byly bezesporu represe proti anarchistickému hnutí. Politické procesy, které v mnohém svou  teatrálností připomínají bolševické praktiky z období padesátých let, pomohly i mnohým  dosud neaktivním politicky vystřízlivět a přidat se k boji za svobodnou společnost. Kapitalistický režim – stejně jako ten fašistický či bolševický  – si zřejmě neuvědomuje, že čím víc bude své vlastní kritiky pronásledovat, tím silnější hnutí odporu bude.

Dalším z důvodů vzniku OAF je poněkud váhavá a místy téměř nulová podpora našich vězněných kamarádů ze strany dlouhodobě působících anarchistických organizací. Zatímco desítky nových anarchistických buněk provádí ve svých regionech solidární či protivolební přímé akce, weby AFED či AFA o nich v podstatě mlčí. Založme tedy vlastní media a propagujme v nich to, co považujeme za důležité. Propojujme se, sdílejme teorii i praxi!

Do třetice je důležité zdůraznit i význam komunity. Právě lokální anarchistické buňky jsou základem svobodné společnosti. Proto se sdružujeme právě na regionálním základě, abychom aktivní politikou zdola měnili především své okolí.

Ohýnky vzpoury se ale musí propojovat. Jsme tedy otevřeni spolupráci se všemi podobně smýšlejícími kolektivy či jedinci a doufáme, že vítr zasetý operací Fénix se soudcům a fízlům vrátí v podobě mohutné bouře.

Žádný stát, žádná strana, řešením je samospráva!
OAF, listopad 2016

This entry was posted in General, Teorie. Bookmark the permalink.